top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

กิจกรรมค่ายฝึกทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนชาวเมียนมา ณ บ้าน LPN ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ทางมูลนิธิ Labour Protection Network (LPN) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม "ห้องทดลองปฏิบัติจริงกับอาชีพในฝัน" สำหรับเด็กและเยาวชนชาวเมียนมา ณ บ้าน LPN ปทุมธานี โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเวลา 08.00 น. จากนั้นตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และสิทธิ์เบื้องต้นของเด็กและผู้ติดตาม ต่อมาเป็นการปั้นดิน Story (ตัวฉัน) โดยครูแป๋ม จากนั้นเด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน โดยแต่ละฐานใช้เวลาประมาณ 30 นาที ฐานกิจกรรมมีดังนี้:


  1. ฐานการทำอาหาร ขนม โดยพี่วาวา

  2. ฐานการทำกาแฟ, บาร์เทนเดอร์ โดยพี่ไดโก และพี่กุ๊

  3. ฐานการตัดผม, แต่งหน้า โดยครูโอ๋

  4. ฐานนักแสดง โดยครูหน่อย บ้านดารา และพี่พิน

  5. ฐานศิลปะ โดยพี่ทานตะวัน

  6. ฐานการลำ โดยครูพิว และทีมจากสมาคมลำ

  7. ฐานการปลูกผัก โดยพี่ดาว และทีมงาน

  8. ฐานการทำเล็บเจล โดยพี่อ๋อ


กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กและเยาวชนชาวเมียนมาได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่หลากหลาย แต่ยังส่งเสริมให้พวกเขามีโอกาสฝึกฝนทักษะเหล่านี้ด้วยตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมรุ่นที่ 2 สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิ LPN เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page