top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

มูลนิธิ LPN และ IDdriver ร่วมจัดฝึกอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับแรงงานชาวเมียนมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมาทางมูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) ร่วมกับบริษัท ไอดีไดร์ฟ (IDdriver) ได้จัดการฝึกอบรม “การขับขี่ที่ปลอดภัย รู้กฏจราจร รวมถึงแนวทางการสอบใบขับขี่ที่คุ้มค่าเงินและเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย" สำหรับพี่น้องชาวเมียนมาในพื้นที่มหาชัย สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)


มูลนิธิ LPN เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและป้องกันการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประมงและแรงงานข้ามชาติ ด้วยการดำเนินงานมากกว่า 15 ปีในภาคสนาม มูลนิธิ LPN มุ่งมั่นในการช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ และการสนับสนุนการศึกษาเพื่อหยุดวงจรความยากจน
บริษัท ไอดีไดร์ฟ เป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมการขับขี่และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบขับขี่ในประเทศไทย โดยเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน (แหล่งที่มา: IDdriver).

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page