top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

สมพงค์ สระแก้ว : ฮีโร่คนแรกของไทย ได้รับการสนับสนุนจากรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (TIP REPORT)สมพงค์ สระแก้ว เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในภารกิจในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรข้ามชาติ การยกสถานะทางสังคมของกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นที่เปราะบางที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กและสตรี เขาร่วมกับนางสาวปฏิมา ตั้งปรัชญากูล ได้ก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน (LPN) ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่แรงงานข้ามชาติและเด็กที่ต้องเผชิญ เช่น การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 


ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและเด็กข้ามชาติได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐ  เขาได้อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการค้าทาสยุคใหม่ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ เยาวชน และเด็กสมปองเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาแรงงานข้ามชาติเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษปี 1990 หลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมพงค์ สระแก้ว มาจากหมู่บ้านเล็กๆ ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ เขาคุ้นเคยกับการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและปัญหาที่ผู้อพยพต้องเผชิญในประเทศไทย 


เขาได้รับแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง LPN หลังจากได้เห็นความอยุติธรรมที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญในอุตสาหกรรมประมงแปรรูปอาหารทะเลของไทยตลอด 17 ปีที่ผ่านมา สมพค์และ LPN ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติและแรงงานข้ามพรมแดน โดยเฉพาะแรงงานจากกัมพูชา พม่า และลาว สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองทางสังคม และอิสรภาพจากการเลือกปฏิบัติ มีสิทธิได้รับในประเทศไทย  องค์กร LPN ทำหน้าที่เป็นกลไกในการให้การสนับสนุนผู้ถูกแสวงหาประโยชน์และเผชิญกับความอยุติธรรมในที่ทำงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่เพียงพอและกลไกการคุ้มครองทางสังคม  


สมพงค์ และ LPN ได้ทำมาแล้ว 3 ระดับ คือ ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การดำเนินงานในระดับท้องถิ่นของ LPN เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของแรงงานข้ามชาติและแรงงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์เข้าสู่แรงงานบังคับเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของตนและได้รับการสนับสนุน 

นอกจากนี้ พวกเขายังดำเนินการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในเรือและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งมีการรายงานการละเมิดสิทธิของคนงานอีกด้วย ในระดับชาติ สมพงค์ และ LPN ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการประมงของไทย LPN ยังให้คำปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานภายในองค์กรในระดับสากล 


LPN ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน และสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อขยายเสียงของแรงงานข้ามชาติความพยายามของสมพงค์ และได้รับการยอมรับในปี 2551 เมื่อเขากลายเป็นผู้สนับสนุนชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP) รางวัล Hero Acting to End Human Slavery Award 

สมพงค์ ได้รับรางวัลนี้เนื่องจากความพยายามของเขาในการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในประเทศไทยในปีนั้น การกระทำนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากสมพงค์สนับสนุน ทำให้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิดทางอาญามากขึ้น  นอกจากนี้ สมพงค์ยังได้รับบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียนในฐานะกระบอกเสียงสำคัญเกี่ยวกับการค้าทาสสมัยใหม่และการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 


สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในปี 2564 เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน GO-NGO ครั้งที่ 16 ว่าด้วยสวัสดิการสังคมและการพัฒนา LPN และสมพงค์ ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่ปราศจากทาสได้ในปี พ.ศ. 2565 สมพงค์ ร่วมกับ LPN ยังคงเดินหน้าสนับสนุนเพื่อพัฒนาสิทธิของผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย 


แผนของ LPN ในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกอาชีพแก่เยาวชนและเด็กข้ามชาติเพื่อช่วยในการบูรณาการเข้ากับสังคมไทยและระบบการศึกษาในระบบ การสร้างศูนย์ฟื้นฟูสำหรับผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการแสวงหาผลประโยชน์ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อการคุ้มครองเด็กและผู้เสียหาย เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ การมีส่วนร่วมของสมพงค์ มีความสำคัญและจะยังคงมีความสำคัญต่อความพยายามอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยในการขจัดการค้าทาสสมัยใหม่และบูรณาการแรงงานข้ามชาติ เยาวชน และเด็กเข้าสู่สังคมไทย

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page