top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

“ทำงานด้วย เรียนด้วย” LPN หนุนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ Upskill แรงงานข้ามชาติในวันแรงงานข้ามชาติสากล


international migrant day in thailand

วันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกับภาคเอกชนมากกว่า 14 องค์กร จัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล หรือ International Migrants Day ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ตีมงาน “รวมพลังสร้างสรรค์การศึกษาเรียนรู้ และวัฒนธรรม มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและสานสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย และยังได้ยืนยันอีกว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยโดยสมพงษ์ สระแก้ว หรือผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN ได้กล่าวในช่วงการเปิดงานว่า


“อนาคตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ต้องไม่ใช่เพียงแต่ทำงานเท่านั้น แต่ต้องทำงานและใช้เวลาว่างในวันหยุดเพื่อเรียนไปด้วย เนื่องจากการเรียนนั้นจะช่วยเปิดช่องทางในการพัฒนาตนเอง และยังช่วยให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างรู้ทันสิทธิของตนเอง”


โดยยังกล่าวย้ำอีกว่า “การทำงานด้วย เรียนไปด้วยเป็นไปได้สำหรับแรงงานข้ามชาติ” ซึ่งการให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานี้เองก็สอดคล้องกับตัวแทนแรงงานที่ได้ขึ้นมาพูดคุยบนเวทีโดยมีบางท่อนบางตอนได้กล่าวว่า “แม้เราจะมีอายุมากแล้ว แต่อายุกับการศึกษานั้นไม่เกี่ยวกับเลย เราควรที่จะรู้ภาษาในประเทศที่เรามาอาศัยอยู่ เพื่อที่จะได้รู้สิทธิและพัฒนาหน้าที่การงานได้”อีกทั้งภายในงานผู้เข้าร่วมเกือบ 1,000 คนล้วนแล้วแต่สวมชุดนักเรียน นักศึกษาที่ตนเองเรียนจากศูนย์ฝึกสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมที่กระจายตัวกันอยู่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และภายในงานยังได้มีการแสดงอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์แต่ล่ะกลุ่มที่มาอยู่อาศัยและทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร การแสดงละครที่สะท้อนถึงความจำเป็นของการศึกษา การร้องเพลงสมัยใหม่อย่าง shake it off ของเทย์เลอร์ สวิฟต์แม้ว่า “วันแรงงานข้ามชาติสากล” (International Migrants Day) จะเป็นวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปีแต่ทางมูลนิธิและกลุ่มเครือข่ายแรงงานข้ามชาติเลือกที่จะจัดงานในวันที่ 17 ธันวาคมเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์และเป็นวันหยุดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ ทำให้สะดวกต่อการมาเข้าร่วมกิจกรรม 

วันแรงงานข้ามชาติสากล" (International Migrants Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี วันนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในปี ค.ศ. 1990 วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งในด้านมนุษยชนและสิทธิในฐานะแรงงาน โดยหลักการนี้จะให้ทุกประเทศและทุกฝ่ายตระหนักถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่อพยพจากประเทศต้นทางไปทำงานยังประเทศปลายทาง และให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว, หรือเพศสภาพใดๆ

Comments


bottom of page