top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

รายงานการศึกษา : ความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตรขนาดเล็กเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้เผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่อง "ชีวิตตามฤดูกาล : ความเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรขนาดเล็ก" โดยเป็นการศึกษาจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติในอำเภอพบพระจังหวัดตากกว่า 300 คน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในสวนผักขนาดเล็ก


จุดสำคัญๆ ที่ทางรายงานนี้ได้เปิดเผยคือ

  • แรงงานจำนวนมากยังเข้ามีถึงสิทธิการรักษาพยาบาล

  • แรงงานจำนวนมากยังต้องเสียค่าส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้

  • สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในภาคธุรกิจนี้มีความลำบากและไม่เหมาะสมกับลูกหลานของแรงงานข้ามชาติสำหรับรายละเอียดทั้งหมดของรายงานฉบับนี้สามารถเข้าถึงได้ที่
 


ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page