top of page
พันธมิตรของเรา

ประเด็นที่ LPN ทำงาน

สิทธิมนุษยชนและสิทธิของแรงงาน

การฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายและการให้ที่พักพิง

การป้องกันการค้ามนุษย์

สุขภาพทั่วไปและอนามัยการเจริญพันธุ์

การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

การศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

ผู้ให้ทุน ผู้สนับสนุน และผู้ลงุทนร่วมกับ LPN

LPN คือองค์กรที่เชี่ยวชาญในการทำงานแนวหน้าทั้งเรื่องการสืบค้นหาความจริงและการป้องกันค้ามนุษย์ เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการทำงานของเราจากหลายภาคส่วนทั้งผู้ให้ทุน ผู้ลงทุน และเครือข่ายของพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการทำงานในภาคสนามของเรา และด้วยการสนับสนุนของพวกเขาทำให้เราสามารถพัฒนาชีวิตของแรงงานข้ามชาติหลายพันคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายให้มีชีวิตที่ปลอดภัย นอกเหนือจากนั้นยังสนับสนุนแรงงานข้ามชาติทั้งในด้านกฎหมายและด้านสิทธิ รวมไปถึงลงโทษผู้ที่ทำร้ายและเอาเปรียบแรงงาน โดยรายละเอียดของผู้สนับสนุนการทำงานของเราสามารถหาอ่านได้ด้านล่างและแม้จะมีบางส่วนที่ไม่ประสงค์จะออกนาม อย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับการสนับสนุนนี้

1024px-Seal_of_the_United_States_Departm

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ - JTIP

ปราบปรามการค้ามนุษย์และช่วยเหลือเยื่อการค้ามนุษย์

2016 - 2019

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ประจำปี ซึ่งรายงงานนี้เป็นรวบรวมและประเมินการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาล โดยรายงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นหลักการในการปฏิบัติการที่รัฐบาลสหรัฐใช้ในการสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศในเรื่องการค้ามนุษย์ โดยในการจัดทำรายงานนี้นี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้พึ่งพาข้อมูลจากภาคประชาสังคมและผู้ที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต้นทาง อย่างเช่นในรายงานปี 2017 กว่า 4 ใน 6 กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในรายงงานถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลผ่าน LPN

unnamed.jpg

Plan International

หยุดการแสวงหาผลประโยชน์ผ่านบริการที่เข้าถึงได้

2015 - 2018

องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล คือองค์กรพัฒนาเอกชนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ทำงานสนับสนุนสิทธิเด็กและความเท่าเทียมสำหรับเด็กผู้หญิง องค์กรแพลนทำงานเพื่อที่จะพยายามสร้างโลกที่เป็นธรรมโดยเป็นการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมอิสรภาพ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับมัธยมในกว่า 75 ประเทศ โดย PLAN ได้ทำงานร่วมกับ LPN ในการช่วยเหลือชุมชนชายขอบในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับลูกหลานของพวกเขา

FF_Mark_PMS.jpg

กองทุนเสรีภาพ

โครงการฮอตสปอตประเทศไทย

2015 - 2018

The Freedom Fund คือองค์กรที่โดนเด่นในระดับโลกที่ทำงานเพื่อหยุดระบบทาสในยุคสมัยใหม่ การทำงานของพวกเขาได้รวมไปถึงความพยายามในการระบุต้นตอและลงทุนในการทำงานด่านหน้าเพื่อกำจัดระบบทาสในสมัยใหม่ที่อยู่ในภาคส่วนและประเทศต่าง ๆ และด้วยการทำงานกับกลุ่มนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ รัฐบาล และองค์กรที่ทำงานเพื่อต่อต้านระบบทาสและรวมไปถึงกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกขูดรีด งานที่ทำจึงเป็นการจัดการกับระบบหรือโครงสร้างที่ทำให้เกิดระบบทาสนี้ ในประเทศไทย Freedom Fund ได้ทำงานร่วมกับ LPN ในการปกป้องกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบและเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยทำงานกับกลุ่มประชากรที่เข้าถึงได้ยาก และช่วยเหลือให้แรงงานทาสได้เป็นอิสระ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ที่พักพิง

logo_gvc_medium-02_3.jpg

GVC Italy

MIG-RIGHTS : รณรงค์และสนับสนุนสิทธิของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในประเทศไทย

2017 - 2020

WeWorld-GVC คือองค์กรอิสระจากประเทศอิตาลีที่เกิดจากการรวมตัวกันของกว่า 30 ประเทศเพื่อสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรได้ทำงานร่วมกับกลุ่มเด็ก ผู้หญิง และเยาวชน ในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของแต่ละชุมชน โดยการทำงานขององค์กรสามารถแบ่งออกได้เป็น 1) การแทรกแซงสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเช่นความเท่าเทียมทางเพศ ป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และแรงงานข้ามชาติ 2) การช่วยเหลือด้านมนุษยชน ทั้งในด้านการป้องกันและการเสริมสร้าง 3)ด้านความมั่นคงทางอาหาร 4)การเข้าถึงน้ำและความความสะอาด 5)เรื่องสุขภาพ 6)การศึกษาและการเรียนรู้ 7)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 8) การปกป้องสิ่งแวดล้อม 9)การเป็นผลเมืองโลกและอาสาสมัครในระดับนานาชาติ

logo.png

Safe Child Thailand

ให้ความปลอดภัยและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

2017  -  2018

Safe Child Thailand คือองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและปกป้องเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยการเสริมสร้างและสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาตามศักยภาพสูงสุดของพวกเขา Safe Child Thailand ได้เข้ามาทำงานร่วมกับ LPN เพื่อต้องการช่วยเหลือและเด็ก ๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาหารและที่พักที่เพียงพอ และได้มีชีวิตที่ปลอดภัยจากการดูถูกและขูดรีด โดยงานส่วนนี้ LPN ได้พัฒนาโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและให้ที่พักพิงกับเยาวชนที่ถูกทำร้ายจากครอบครัวทั้งทางเพศและทางกายภาพนอกเหนือจากการช่วยเหลือแล้วยังได้สนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษากับชุมชนแรงงานข้ามชาติอีกด้วย

0Ashoka1.gif

Ashoka Foundation (มูลนิธิอโศกฯ)

การคุ้มครองและการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็ก

2016 -2017

Ashoka Foundation ได้สร้างและรวบรวมผู้นำจากหลากหลายชุมชนผู้ที่ต้องการจะสร้างให้ทุก ๆ เป็นผู้ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการทำงานร่วมกัน Ashoka Foundation ได้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรและวัฒนะรรมทั่วโลกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น โดยองค์กร Ashoka  ได้สนับสนุนการทำงานของผู้นำที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนที่เคยถูกเอาเปรียบหรือเหยื่อให้สามารถกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานและรณรงค์เพื่อสนับสนุนผู้อื่นต่อได้อย่างในกรณีของ LPN ที่สามารถเปลี่ยนอดีตลูกเรือประมงที่ถูกค้ามนุษย์ให้กลายมาเป็นนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้

logo-embassy-japan.jpg

Embassy of Japan (สถานทูตญี่ปุ่น)

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

2017  -2018

สถานฑูตประเทศญี่ปุ่นได้พยามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนความร่วมมือกันทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและในด้านการต่างประเทศ และมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาภูมิภาคทั้งหมดนี้ผ่านการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างญี่ปุ่นและไทย และระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน

การขยายเครือข่ายการทำงานของ LPN

LPN เชื่อว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติสามารถเปลี่ยนจากกลุ่มที่เปราะบางไปสู่กลุ่มที่แข็งแรงได้ผ่านการสร้างเครือข่าย แบ่งปันข้อมูล ช่วยเหลือกันและกัน และทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเราได้เห็นพลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสร้างชุมชนที่แข็งแรง และได้ช่วยให้เกิดการสร้างและรวมตัวกันขององค์กรอื่น ๆ ต่อไป โดยด้านล่างนี้จะเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการทำงานหรือร่วมสร้างของ LPN

LPN_Subbrand_logos_final-23.png

กลุ่มสหภาพแรงงานประมงไทยและแรงงานข้ามชาติ

สิทธิของแรงงานประมงและการสร้างเครือข่ายที่คอยสนับสนุน

กลุ่มลูกเรือประมง (FLG) หรือในชื่อเดิมคือ กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ (TMFG) คือกลุ่มของเหยื่อและอดีตลูกเรือประมงที่เคยตกเป็นทาสทำงานบนเรือประมงในทะเล โดยกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรก ๆ ในประเทศไทยที่ได้รวมเอาแรงงานประมงไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างชุมชนที่พวกเขาไว้ใจในการแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของพวกเขา โดยเรื่องราวของพวกเขาได้ถูกนำเอามาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการสนับสนุนและสร้างปฏิบัตการช่วยเหลือลูกเรือประมง รวมไปถึงการสร้างนโนยบายที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอุสาหกรรมประมง พัฒนาสภาพการทำงาน โดยกลุ่มนี้ยังได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญการในการสนับสนุนกลุ่มลูกเรือประมงที่เคยถูกหลอกไปทำงานบนเรือโดยไดให้โอกาสพวกเขาในการกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือส่งจะเสริมสร้างความภาคภุมิใจและความเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากที่เคยเสียไปตอนที่ถูกหลอกไปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ LPN ได้พยายามอย่างหนักในการทำงานเพื่อเปลี่ยนกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนี้ให้เป็นองค์กรแรงงานอย่างเป็นทางการด้วยเชื่อว่าจะสามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนแรงงานประมงเอง และพัฒนาอนาคตของแรงงานประมงในประเทศไทย

Mast logo.png

MAST

เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานและทำงานร่วมกับแรงงานประมง

MAST (Multi-stakeholder Initiative for Accountable Supply Chain of Thai Fisheries) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดย LPN และ TLCS กลุ่มผู้สนับสนุนทางกฎหมายในกรุงเทพฯ พร้อมด้วยพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา MAST เป็นความคิดริเริ่มที่มีความทะเยอทะยานในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการค้ามนุษย์และการประมง IUU ในภาคการประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์

MAST มีเป้าหมายระยะใกล้คือการจัดตั้งศูนย์ชาวประมงที่ท่าเรือหลักเพื่อให้ที่พักพิง อาหาร และการปฐมพยาบาล การสื่อสารกับครอบครัว คำแนะนำทางกฎหมาย และกลไกการร้องทุกข์แก่ชาวประมง คลินิกกฎหมายที่เชี่ยวชาญกรณีการทารุณกรรมชาวประมง และการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ และในระยะยาว MAST จะเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบของรัฐบาลและการตรวจสอบเรือประมงทุกขนาด และนำเทคโนโลยีการติดตามและการตรวจสอบบนเรือที่ดีขึ้นมาใช้ (ระบบข้อมูล Pelagic) ซึ่งสามารถตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยบนเรือประมงได้

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

ถ้าองค์กรของคุณมีเป้าหมายที่ต้องการจะกำจัดความไม่เท่าเทียม การขูดรีดเอาเปรียบแรงงานแล้ว และต้องการที่จะสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกแล้ว เราอยากจะชวนคุณมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา สามารถติดต่อเราได้เลยทันทีและพูดคุยเพื่อหาทางออก

และสร้างเป้าหมายร่วมกัน

LPN_SamutSakhon_Schoolcamp_20171013_Sank

 LPN เริ่มต้นอย่างไร และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเวลากว่า 15 ปีเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์

P3050328.jpg

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา สนับสนุนองค์กรของเรา หรือสำรวจความร่วมมือ

team header.jpg

พบกับสมาชิกในทีมของเราที่มีทั้งผู้ทำงานด้านสังคม และอดีตลูกเรือที่เคยถูกหลอกไปค้ามนุษย์ซึ่งต่างช่วยทำงานร่วมกันกับ LPN

หากท่านต้องการ
ความช่วยเหลือ

แจ้งความคดี ขอความช่วยเหลือ ขอข้อมูลแรงงาน
กฎหมายหรือขั้นตอนการลงทะเบียนของทางราชการ โปรดติดต่อโดยตรง

สามารถติดต่อเราโดยตรงได้ทั้ง ไทย เขมร ลาว และ พม่า

  • Facebook - Black Circle

ภาษาไทย
+66 84 121 1609

និយាយជាមួយនរណាម្នាក់ជាភាសាខ្មែរ
+66 85 534 1595

ເວົ້າກັບຄົນອື່ນໃນລາວ
+66 92  321 1516

မြန်မာလိုပြောသည်။
+66 34 434 726

bottom of page