top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvisarut298

LPN ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์อบรม MMC เพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีของแรงงานข้ามชาติในวันนี้เวลาประมาณเที่ยง ตัวแทน 2 คนจาก "ศูนย์ฝึกอบรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมาร์ สมุทรสาคร" (Mingkalaba Myanmar Education Training Center : MMC) เดินทางเข้ามายังมูลนิธิ LPN เพื่อมารับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 14 เครื่อง และจอมอนิเตอร์ทั้งหมด 8 จอ เพื่อนำเอาไปใช้เป็นเครื่องมือการสอนในศูนย์ MMC ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซอยโรงงานไทยยูเนี่ยน ต.ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ศูนย์ฝึกอบรม MMC ทีทำงานมาอย่างยาวนานเกินกว่า 10 ปี เพื่อช่วยทำให้แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ ปัจจุบัน MMC ได้มีผู้ที่เข้าฝึกอบรมกว่า 700 คน ที่เข้ามาเรียนทั้งในด้านภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนภาษาไทยมีทั้งหมด 670 คน และคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 30 คน


โดยทางตัวแทนของ MMC ระบุว่าเนื่องจากแรงงานที่เข้ามาฝึกอบรมไม่สามารถที่จะหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกคนเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับค่าแรง แต่ถ้าหากแรงงานสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนการทำงานเป็นงานที่ดีขึ้นได้ ดังนั้นทักษะด้านคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่น้อยไปกว่าทักษณะอื่นๆ

หากท่านใดสนใจบริจาคหรือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าให้กับกลุ่มแรงงานสามารถทำได้โดยตรงหรือผ่านทางมูลนิธิของเรา

ดู 73 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page