top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

LPN ร่วมกับ กสศ. จัดค่ายเพื่อเยียวยาและพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กในกลุ่มเปราะบางเมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อ “I Need Care” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเยียวยาและพัฒนาศักยภาพของเด็กในกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากครอบครัวและสังคม โดยได้จัดขึ้นที่มูลนิธิ LPN สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีโดยในงานนนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 20 ปี เข้าร่วมกว่า 43 คน มาจากทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดปทุมธานี และเด็กๆ กลุ่มนี้ก็ยังประกอบไปด้วยเด็กสัญชาติไทยและเด็กข้ามชาติ ที่กำลังอยู่ในภาวะปัญหาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น การหลุดออกจากระบบการศึกษา ความรุนแรงจากการเลี้ยงดู ความรุนแรงทางเพศซึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ และเยาวชนกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมจะประกอบไปด้วย กิจกรรมการสร้างคุณค่าให้ตนเอง (Self-Love) กิจกรรมพื้นที่ปลอดภัย ลูกปัดอธิษฐาน สีสันในใจฉัน และกิจกรรมการปั้นดิน ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทั้ง คุณจิ๊บ วิทยากรด้านการพัฒนาตนเอง และ คุณเพี๊ยะ และคุณแป๋ม ซึ่งเป็นนักศิลปะบำบัด จากสมาคมศิลปะบำบัดมาช่วยในการจัดค่ายในครั้งนี้อีกด้วย
สำหรับค่าย “I Need Care” นี้ถือเป็นครั้งที่ 14 แล้ว และทาง LPN คาดหวังว่าการจัดค่ายสำหรับเด็กในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานในการทำความเข้าใจปัญหาของเด็กในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถนำไปสู่กระบวนการวางแผนการเยียวยาต่อไปได้

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page