top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนLPN foundation

LPN ต้อนรับนักศึกษาจากธรรมศาสตร์
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทางมูลนิธิของเราได้ตอนรับการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาจากสาขา Social Policy & Development - SPD (International Programme), คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยทางนักศึกษาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของพี่น้องแรงงานจากเพื่อนบ้านเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานลูกเรือประมงนอกน่านน้ำไทยในอดีตที่ผ่านมาในบริบทการทำงานลูกเรือประมงในน่านน้ำไทย รวมไปถึงเรื่องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในสมุทรสาคร

ทั้งนี้ทางมูลนิธิของเราขอขอบคุณ หัวหน้าองค์การสะพานปลา สมุทรสาคร และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน) คณะครู​และกลุ่มเครือข่าย​ทางสังคม​แร​งง​านข้ามชาติ​ชาว​เมียนมาร์​ในประเทศ​ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page