top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

กลุ่มส่งเสริมสิทธิ์ช่วยเหลือสตรีพลัดถิ่น (S.W.E )

เขียนโดย สมพงค์​ สระแก้ว

"เมื่อสตรีชาวเมียนมาร์​ลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคม​ ทำงานจิตอาสาสู่การพึ่งตนเอง"วันนี้หรือวันที่ 2 มกราคม 2565 ถือเป็นอีกหน้าบทหนึ่งของกลุ่มสังคมของแรงงานในประเทศไทย เพราะในวันนี้ได้เกิด "กลุ่มส่งเสริมสิทธิ์ช่วยเหลือสตรีพลัดถิ่น(S.W.E )" ​ใน​จังหวัดสมุทรสาคร


โดยทางกลุ่ม S.W.E ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเรื่องการทำงานเชิงสังคมกับทางมูลนิธิของเราโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนและสตรี ในประเทศไทย


S.W.E. ถือเป็นการรวมตัวของสตรีชาวเมียนมาร์จากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานกระจายกันอยู่​ในหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย


โดยทางมูลนิธิ LPN ได้ตกลงที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมความรู้ต่างๆ เพื่อที่จะสามารถไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนพี่น้องด้วยกันเองได้


การเริ่มต้นของพี่น้องแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ เป็นเรื่อง​ราวดีดีที่ผมอยากเอามาเล่าสู่กันฟัง และอยากขอให้คอยคิดตามการทำงานของเครือข่ายใหม่นี้ค่อไป

***กลุ่ม​ S.W.E​ เป็นหนึ่งในเครือข่าย​ ทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย(MLG)​ ที่ทางมูลนิธิผลักดัน ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต พี่น้องแรงงานและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page