top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

มาร่วมกันสร้างมหาลัยชีวิตแรงงาน​

เขียนโดย สมพงค์​ สระแก้ว​
มนุษย์​ทุกตนต้องศึกษาหาวิชาความรู้ติดตัว เพื่อเอาตัวให้รอดและเอื้ออาทรต่อผู้คนอื่น

ใน LPN เราเชื่อว่าหนึ่งในวิธีการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในไทยคือการศึกษา โดยเรามองว่า การศึกษา​ตามอัธยาศัย​จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นเราจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างมหาลัยชีวิตแรงงาน​หรือ Migrant​Workers​ Life and Peace University in Thailand ร่วมกับ​ ครือข่ายทางสังคมที่น้องแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทย​ หรือ Myanmar Migrant​ Labour​ Group​ : MMLG​ เพื่อที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยการทำให้แรงงานสามารถพึ่งพาตนเอง และการสร้างทุนมนุษย์ที่สมบูรณ


เราต้องการที่จะย้ำเตือนเสมอว่า

ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเช่นการศึกษา การรักษาพยาบาล การคุ้มครองทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และจะได้เข้าถึงความเป็นธรรมในสังคมดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page