top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSompong Srakaew

ขยะในน้ำลำคลองสมุทรสาคร อีกเรื่องของสมุทรสาครที่ควรแก้

เขียนโดย สมพงค์ สระแก้วจังหวัดสมุทรสาครจริงๆ ดูเหมือนเป็นเมืองตาบอด เป็นเมืองตัดผ่าน คนสนใจเพียงแค่เรื่องอาหารทะเล ผู้คนทั่วไปไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่เกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เรื่องราวที่ปรากฏออกไปในสังคมก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะชาวเมียนมาร์ในจังหวัดสมุทรสาคร บางคนอาจจะเรียกว่าสมุทรสาครเป็น "Myanmar City" ไปแล้ว แต่นอกเหนือจากเรื่องราวของแรงงานแล้ว เรื่องปัญหาการจัดการขยะในจังหวัดสมุทรสาครมีการพูดกันมานาน รวมถึงประเด็นการจัดการน้ำเสีย มลภาวะทางอากาศเป็นพิษ มลพิษในน้ำ ส่งท่อผ่านลงทะเล ที่แม้จะมีการพูดกันมาแล้วกว่ามากกว่า 20 กว่าปี แต่ก็ยังคงมีปัญหานี้อยู่และมีการตอบสนองเรื่องการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมนี้น้อยมาก


"กุ้งฝอย ปู ปลา ที่เราทาน ไม่ได้คิดแค่เกี่ยวข้องกับ "พี่น้องแรงงาน" เท่านั้น

ต่อไปนี้ต้องนึกถึง "ขยะพลาสติก" ที่เราทิ้งลงคลองและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย


ผมจึงอยากจะชักชวนให้เราสนใจเรื่อง "การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลำคลองและในชุมชนแรงงานข้ามชาติ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่มีแรงงานข้ามชาติกระจุกตัวอยู่ในเขตอำเภอเมือง จำนวนเรือนแสนคน โดยตอนนี้ผมกำลังออกแบบร่วมกับภาคีว่าจะหาวิธีการจัดการ ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม และเกาะติดกับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร


โดยอาศัยการร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษย์ชน และงานนี้ จะเริ่มปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรประชาชน (CSOs/PO) และมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย และ เครือข่ายอาสาสมัครทางสังคมแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดสมุทรสาคร Samutsakhon - Migrant Labour Group (MLG) อีกด้วย


คิดได้คิดแล้วลงมือทำ เชื่อมั่นว่าเราทำได้

ผมเลยอยากมาชวนคุยเรื่องขยะกันครับ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page